Teknoloji Sanatı Doğuyor

“Sanat” diye bir şey yoktur aslında. Sadece sanatçılar vardır. Bir zamanlar insanlar toprakları boya olarak kullanılacak hale getirip, mağara resimleri çiziyordu. Gelinen son noktada, insanlar boyalar satın alıp duvarlara ve perdelere resimler çiziyorlar. Burada bu resimler ya da benzeri şeyler sanat diye adlandırılabilir, bunda bir sakınca yoktur, lakin sanatın yeri ve zamanına göre farklılıklar olduğu, ayrıca herkese göre farklı anlamlar taşıdığı bilinmelidir. Bu anlamda, diğer her şeyde olduğu gibi sanata da tapınılacak düzeyde bir anlam yüklenmemelidir.

Teknoloji Sanatı Tam Önümüzde

Günümüzde ise sanat artık farklı alanlarda kendini göstermeye başlamıştır. Bunların başında çağımızı adeta delip geçen ve tüm alanlarda devrim yaratan teknoloji de insanın ürettiği yeni bir sanat biçimidir. “Teknoloji” kelimesinin kökeni eski Yunanca “Techne” kelimesinden gelmektedir. Bir zanaat türü anlamına gelmekte ve bir şeyin yapımında kullanılan tüm her şeyi kapsamaktadır.

Günümüzde teknoloji ise, özellikle 20. yüzyılda anlamını değiştirerek farklı bir sanat alanına dönüşmüştür. Artık teknoloji, faydalı sanatların geliştirilmesi ve değiştirilmesi için kullanılmaktadır. Yapılan her ürün aslında bir sanat ve ürünün yapımında çalışan tüm işçi ve makineler de birer isimsiz sanatçılardır. Günümüz oyun üreticileri dijital çağın sanatçıları içerisinde yer almaktadır. Çünkü bu alanda geliştirilen sanata birçok insan Picasso’nun bir tablosuna hayranlıkla baktığı gibi bakabilmektedir. Günümüzde mimarlar, mühendisler, dijital mimari mühendisleri ve oyun tasarımcıları yeni çağın sanatçıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar birçok sanatçı, oyun endüstrisinde geliştiren hayal gücünün dijital dünyada görselliğe dönüştürülmesini sanat olarak kabul etmese de, arkasında çalışan binlerce isimsiz sanatçının farkında olmadan hakkını da yemektedirler. Çünkü bir sanatçıya herhangi bir kimse, yaptığı işin sanat olmadığını söyleyecek olsa, sanatçı büyük bir ruhsal çöküntüye girebilir, bu aynı şekilde birinin gördüğü bir resmi güzel olarak adlandırmasına, sanatçının ”Senin gördüğün bir sanat değil aslında.” demesi kadar kafa karıştırıcıdır.

O halde, oyun endüstrisinde kullanılan grafiksel tasarımların arkasında aslında yeni çağın sanatçılarının olduğunu kabul etmek gerekir. Her ne kadar ekip çalışmasıyla ortaya konsa da, buradaki sanatı görmezden gelmemek gerekir. Bu konuda yenidünyanın sanatçılarına da yer açmamız gerekmektedir. Çünkü gelecekte aklımızı başımızdan alacak “yeni teknoloji” sanatı doğum aşamasındadır.